Πιστοποιητικά
 • Κίνα Guangzhou Yihuanyuan Electronic Technology Co., Ltd. Πιστοποιήσεις
  Πρότυπο: CE
  Αριθμός: BTK20191206001LVD
  Ημερομηνία Έκδοσης: 2020-01-08
  Ημερομηνία λήξης: 2030-01-07
 • Κίνα Guangzhou Yihuanyuan Electronic Technology Co., Ltd. Πιστοποιήσεις
  Πρότυπο: RoHS
  Αριθμός: BTK20191206001RoHS
  Ημερομηνία Έκδοσης: 2020-01-08
  Ημερομηνία λήξης: 2030-01-07
 • Κίνα Guangzhou Yihuanyuan Electronic Technology Co., Ltd. Πιστοποιήσεις
  Πρότυπο: RoHS
  Αριθμός: BTK20191206002RoHS
  Ημερομηνία Έκδοσης: 2020-01-08
  Ημερομηνία λήξης: 2030-01-07
 • Κίνα Guangzhou Yihuanyuan Electronic Technology Co., Ltd. Πιστοποιήσεις
  Πρότυπο: CE
  Αριθμός: BTK20191206002LVD
  Ημερομηνία Έκδοσης: 2020-01-08
  Ημερομηνία λήξης: 2030-01-07
 • Κίνα Guangzhou Yihuanyuan Electronic Technology Co., Ltd. Πιστοποιήσεις
  Πρότυπο: CE
  Αριθμός: BTK20191206002EMC
  Ημερομηνία Έκδοσης: 2020-01-08
  Ημερομηνία λήξης: 2030-01-07
 • Κίνα Guangzhou Yihuanyuan Electronic Technology Co., Ltd. Πιστοποιήσεις
  Πρότυπο: CE
  Αριθμός: BTK20191206001EMC
  Ημερομηνία Έκδοσης: 2020-01-08
  Ημερομηνία λήξης: 2030-01-07
 • Κίνα Guangzhou Yihuanyuan Electronic Technology Co., Ltd. Πιστοποιήσεις
  Πρότυπο: CE
  Αριθμός: BTK20191206003EMC
  Ημερομηνία Έκδοσης: 2020-01-08
  Ημερομηνία λήξης: 2030-01-07
 • Κίνα Guangzhou Yihuanyuan Electronic Technology Co., Ltd. Πιστοποιήσεις
  Πρότυπο: RoHS
  Αριθμός: BTK20191206003RoHS
  Ημερομηνία Έκδοσης: 2020-01-08
  Ημερομηνία λήξης: 2030-01-07
 • Κίνα Guangzhou Yihuanyuan Electronic Technology Co., Ltd. Πιστοποιήσεις
  Πρότυπο: CE
  Αριθμός: BTK20191206001LVD
  Ημερομηνία Έκδοσης: 2020-01-08
  Ημερομηνία λήξης: 2020-01-07
 • Κίνα Guangzhou Yihuanyuan Electronic Technology Co., Ltd. Πιστοποιήσεις
  Πρότυπο: Patent Certificate
  Αριθμός:
  Ημερομηνία Έκδοσης:
  Ημερομηνία λήξης:
 • Κίνα Guangzhou Yihuanyuan Electronic Technology Co., Ltd. Πιστοποιήσεις
  Πρότυπο: Patent Certificate
  Αριθμός:
  Ημερομηνία Έκδοσης:
  Ημερομηνία λήξης:
 • Κίνα Guangzhou Yihuanyuan Electronic Technology Co., Ltd. Πιστοποιήσεις
  Πρότυπο: Patent Certificate
  Αριθμός:
  Ημερομηνία Έκδοσης:
  Ημερομηνία λήξης:
 • Κίνα Guangzhou Yihuanyuan Electronic Technology Co., Ltd. Πιστοποιήσεις
  Πρότυπο: Patent Certificate
  Αριθμός:
  Ημερομηνία Έκδοσης:
  Ημερομηνία λήξης:
 • Κίνα Guangzhou Yihuanyuan Electronic Technology Co., Ltd. Πιστοποιήσεις
  Πρότυπο: Patent Certificate
  Αριθμός:
  Ημερομηνία Έκδοσης:
  Ημερομηνία λήξης:
 • Κίνα Guangzhou Yihuanyuan Electronic Technology Co., Ltd. Πιστοποιήσεις
  Πρότυπο: Patent Certificate
  Αριθμός:
  Ημερομηνία Έκδοσης:
  Ημερομηνία λήξης:
 • Κίνα Guangzhou Yihuanyuan Electronic Technology Co., Ltd. Πιστοποιήσεις
  Πρότυπο: Patent Certificate
  Αριθμός:
  Ημερομηνία Έκδοσης:
  Ημερομηνία λήξης:
 • Κίνα Guangzhou Yihuanyuan Electronic Technology Co., Ltd. Πιστοποιήσεις
  Πρότυπο: Patent Certificate
  Αριθμός:
  Ημερομηνία Έκδοσης:
  Ημερομηνία λήξης:
 • Κίνα Guangzhou Yihuanyuan Electronic Technology Co., Ltd. Πιστοποιήσεις
  Πρότυπο: Patent Certificate
  Αριθμός:
  Ημερομηνία Έκδοσης:
  Ημερομηνία λήξης:
 • Κίνα Guangzhou Yihuanyuan Electronic Technology Co., Ltd. Πιστοποιήσεις
  Πρότυπο: Patent Certificate
  Αριθμός:
  Ημερομηνία Έκδοσης:
  Ημερομηνία λήξης:
 • Κίνα Guangzhou Yihuanyuan Electronic Technology Co., Ltd. Πιστοποιήσεις
  Πρότυπο: Patent Certificate
  Αριθμός:
  Ημερομηνία Έκδοσης:
  Ημερομηνία λήξης:
 • Κίνα Guangzhou Yihuanyuan Electronic Technology Co., Ltd. Πιστοποιήσεις
  Πρότυπο: Patent Certificate
  Αριθμός:
  Ημερομηνία Έκδοσης:
  Ημερομηνία λήξης:
 • Κίνα Guangzhou Yihuanyuan Electronic Technology Co., Ltd. Πιστοποιήσεις
  Πρότυπο: Patent Certificate
  Αριθμός:
  Ημερομηνία Έκδοσης:
  Ημερομηνία λήξης:
 • Κίνα Guangzhou Yihuanyuan Electronic Technology Co., Ltd. Πιστοποιήσεις
  Πρότυπο: Patent Certificate
  Αριθμός:
  Ημερομηνία Έκδοσης:
  Ημερομηνία λήξης:
 • Κίνα Guangzhou Yihuanyuan Electronic Technology Co., Ltd. Πιστοποιήσεις
  Πρότυπο: Patent Certificate
  Αριθμός:
  Ημερομηνία Έκδοσης:
  Ημερομηνία λήξης:
 • Κίνα Guangzhou Yihuanyuan Electronic Technology Co., Ltd. Πιστοποιήσεις
  Πρότυπο: Patent Certificate
  Αριθμός:
  Ημερομηνία Έκδοσης:
  Ημερομηνία λήξης:
 • Κίνα Guangzhou Yihuanyuan Electronic Technology Co., Ltd. Πιστοποιήσεις
  Πρότυπο: Patent Certificate
  Αριθμός:
  Ημερομηνία Έκδοσης:
  Ημερομηνία λήξης:
 • Κίνα Guangzhou Yihuanyuan Electronic Technology Co., Ltd. Πιστοποιήσεις
  Πρότυπο: Patent Certificate
  Αριθμός:
  Ημερομηνία Έκδοσης:
  Ημερομηνία λήξης:
QC Προφίλ

Στοχεύουμε πάντα να σας προσφέρουμε τον ασφαλέστερο και την ποιότητα σταθεροί προσομοιωτές VR:


1. Μέρος και Conponent που αγοράζουν: καλή ποιότητα πρώτα, όπως τη βάση εδρών αυγών, θα κάναμε το σίδηρο πάχους 2mm ενώ οι περισσότεροι μπορούν να κάνουν 1.5mm ή ακόμα και 1.0mm
2. Συγκέντρωση και εγκατάσταση: Κάθε γραμμή μαρκαρίστηκε με τους αριθμούς μιας σειράς για να ακολουθήσει τη μεταπώληση, και όλες οι γραμμές οργανώνονται στην καλή διαταγή 
3. Τεχνική υποστήριξη: Κάθε μηχανή θα εξεταζόταν αυστηρά πριν από την αποστολή
4. Συσκευασία και ναυτιλία: Πακέτο φυσαλίδων + ταινία χαρτονιού + τεντωμάτων + ξύλινο κιβώτιο
5. Υπηρεσία μεταπωλήσεων: υπηρεσία 24 ωρών από τον τεχνικό

 

Διευκρινισμένα εγχειρίδια στην εγκατάσταση  Μακρινή συντήρηση Κινηματογράφοι ενημερωμένοι Το υλικό και το λογισμικό προσάρμοσαν την υποστήριξη, κ.λπ.